Question
Cập nhật vào
27 Thg 9 2019

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Urdu
 • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? jeogiyo noona, hokshi namjachingu isseyo? (what does this mean??)

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hung-ga-ri Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Trung (Hong Kong)
 • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? jeogiyo noona, hokshi namjachingu isseyo? (what does this mean??)
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question