Question
Cập nhật vào
8 Thg 10 2019

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

deluge có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này deluge có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question