Question
Cập nhật vào
10 Thg 10 2019

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? Santa Claus

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

  • Tiếng Galician Tương đối thành thạo
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? Santa Claus
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question