Question
Cập nhật vào
26 Thg 10 2019

  • Tiếng Hà Lan
  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? I have attached the promised documents.

A polite way to say this (in an email for instance).
Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? I have attached the promised documents.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question