Question
Cập nhật vào
28 Thg 10 2019

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Đức

Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? travail

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? travail
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question