Question
Cập nhật vào
7 Thg 11 2019

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Phần Lan
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa would you marry me will you marry me ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hin-đi Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa would you marry me và will you marry me ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question