Question
Cập nhật vào
28 Thg 3 2014

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Mông Cổ Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

I wrote these sentences for using the vocabulary I learned, I hope it can help me to improve my English level.
However, I don't know if they are heard naturally.
Expecting your check! Thank you so much!
##vocabulary practice time##
1.There is no doubt that doing such stuff could make people feel a pang of conscience.
2. I have seen many army theme movies these days and I got many brutal scenes.
3. The company created by him ten years ago has gradually evolved into a multinational business group.
4. My contention is that human right is more important than local law.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Mông Cổ Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
I wrote these sentences for using the vocabulary I learned, I hope it can help me to improve my English level.
However, I don't know if they are heard naturally. 
Expecting your check! Thank you so much! 
##vocabulary practice time##
1.There is no doubt that doing such stuff could make people feel a pang of conscience.
2. I have seen many army theme movies these days and I got many brutal scenes.
3. The company created by him ten years ago has gradually evolved into a multinational business group.
4. My contention is that human right is more important than local law.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question