Question
Cập nhật vào
18 Thg 11 2019

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với uống nước nhớ nguồn . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với uống nước nhớ nguồn.
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question