Question
Cập nhật vào
21 Thg 11 2019

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Perhaps most important is their instinctive understanding of attention có nghĩa là gì?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Perhaps most important is their instinctive understanding of attention có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question