Question
Cập nhật vào
28 Thg 12 2016

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa I want to learn English by myself I want to learn English myself or I want to learn English on my own.
I don't understand the difference.
?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng U-crai-na

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa I want to learn English by myself và I want to learn English myself or I want to learn English on my own.
I don't understand the difference.  ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question