Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2019

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Does the phrase "Put your trousers on" literally mean what it sounds like or is it British Slang for something else? If so, what does it mean?

(I'm not greatly accustomed to British Slang).
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Does the phrase "Put your trousers on" literally mean what it sounds like or is it British Slang for something else? If so, what does it mean?

(I'm not greatly accustomed to British Slang). có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question