Question
Cập nhật vào
29 Thg 12 2016

 • Tiếng Nga
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Little, a little, few, a few, much, many. . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng U-crai-na

 • Tiếng U-crai-na

 • Tiếng U-crai-na

 • Tiếng U-crai-na

 • Tiếng U-crai-na

 • Tiếng U-crai-na

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Little, a little, few, a few, much, many..
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question