Question
Cập nhật vào
15 Thg 12 2019

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa desk table ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa desk và table ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question