Question
Cập nhật vào
18 Thg 12 2019

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

大家好 我们是韩国高中的学生。准备关于韩语的发表中 我们想知道学习韩语的时候最难的事是什么(⊙o⊙)。
请告诉我们 谢谢😆

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
大家好 我们是韩国高中的学生。准备关于韩语的发表中 我们想知道学习韩语的时候最难的事是什么(⊙o⊙)。
请告诉我们 谢谢😆
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question