Question
Cập nhật vào
26 Thg 12 2019

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

그냥 버려주세요 có nghĩa là gì?

그냥

어떤 효과가 있어요?
Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 그냥 버려주세요 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question