Question
Cập nhật vào
2 Thg 1 2020

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

useful en frençais? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Ba Tư

  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Ba Tư

  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này useful en frençais? có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question