Question
Cập nhật vào
12 Thg 1 2020

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

여보세요 yoboseyo its mean hi or who are you ? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng A-rập

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng A-rập
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 여보세요 yoboseyo its mean hi or who are you ?  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question