Question
Cập nhật vào
13 Thg 1 2020

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa But after several years,it became obvious that the Internet would change people's lives completely. After several years,though,it became obvious that the Internet would change people's lives completely. ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ru-ma-ni
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa But after several years,it became obvious that the Internet would change people's lives completely. và After several years,though,it became obvious that the Internet would change people's lives completely. ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question