Question
Cập nhật vào
17 Thg 1 2020

 • Tiếng Ý
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

what does the word "fattie/fatty" means? is it a standard language word or a slang word? if both, does it have different meanings?
I would also like to know which register it belong to (formal, informal, bad word...)
thanks
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nam Phi Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Nam Phi Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Nam Phi Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này what does the word "fattie/fatty" means? is it a standard language word or a slang word? if both, does it have different meanings?
I would also like to know which register it belong to (formal, informal, bad word...)
thanks có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question