Question
Cập nhật vào
19 Thg 1 2020

 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Which one is correct or at least more natural?

"J'aime moi-même" or "je m'aime"

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Which one is correct or at least more natural?

"J'aime moi-même" or "je m'aime"
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question