Question
Cập nhật vào
25 Thg 1 2020

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

请问一下,sir可以用来说女性吗?
比如在给一位已婚女士写信时用Dear Sir开头可以吗?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
请问一下,sir可以用来说女性吗?
比如在给一位已婚女士写信时用Dear Sir开头可以吗?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question