Question
Cập nhật vào
27 Thg 1 2020

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

can you understand slow spoken english?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thụy Điển
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Thụy Điển
  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
can you understand slow spoken english?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question