Question
Cập nhật vào
10 Thg 2 2020

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Đâu là sự khác biệt giữa スッポン ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa スッポン và 亀 ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question