Question
Cập nhật vào
21 Thg 2 2020

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

죽고 싶어? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 죽고 싶어? có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question