Question
Cập nhật vào
4 Thg 3 2020

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Indonesia
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Hi guys !
can you tell me how to register to Kakao Talk??

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Indonesia
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hi guys !
can you tell me how to register to Kakao Talk??
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question