Question
Cập nhật vào
9 Thg 3 2020

  • Tiếng Trung (Hong Kong)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

請問 有的台灣人是不是會把客廳「ㄎㄜˋㄊㄧㄥˉ」唸成「ㄎㄜˋㄊㄧㄥˊ」?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
請問 有的台灣人是不是會把客廳「ㄎㄜˋㄊㄧㄥˉ」唸成「ㄎㄜˋㄊㄧㄥˊ」?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question