Question
Cập nhật vào
9 Thg 3 2020

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

Đâu là sự khác biệt giữa 屋子 房屋 房间 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

When talking about a "room".

*Note to Myself: Chapter 21
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Anh (Mỹ)
Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 屋子 và 房屋 và 房间 ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question