Question
Cập nhật vào
3 Thg 8 2015

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

"my internet cut out" có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Filipino

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này "my internet cut out" có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question