Question
Cập nhật vào
12 Thg 3 2020

  • Tiếng Ý
  • Tiếng Nam Phi
  • Tiếng Nga
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Đức

Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? gatto nel carbone

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ba Tư

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? gatto nel carbone
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question