Question
Cập nhật vào
16 Thg 3 2020

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Đâu là sự khác biệt giữa estoy aprendiendo. estoy aprendo ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

I'm just wondering which is better to use because they both translate to the same thing and it's really confusing for me.
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa estoy aprendiendo. và estoy aprendo ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question