Question
Cập nhật vào
21 Thg 3 2020

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

how do I share my Kakaotalk ID with someone??

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
how do I share my Kakaotalk ID with someone??
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question