Question
Cập nhật vào
11 Thg 1 2017

  • Tiếng Ru-ma-ni
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Nga
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

to devote có nghĩa là gì?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này to devote  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question