Question
Cập nhật vào
13 Thg 1 2017

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

naku? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này naku? có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question