Question
Cập nhật vào
5 Thg 4 2020

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Đức

Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? Meine Schwester hat früher gern zu Hause sein mögen

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? Meine Schwester hat früher gern zu Hause sein mögen
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question