Question
Cập nhật vào
7 Thg 4 2020

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Việt

chả giò và gỏi cuốn trong tiếng anh đều gọi là spring rolls phải không ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
chả giò và gỏi cuốn trong tiếng anh đều gọi là spring rolls phải không ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question