Question
Cập nhật vào
14 Thg 1 2017

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Gambare có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Gambare có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question