Question
Cập nhật vào
8 Thg 8 2015

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Me gustaría una frase sencilla en la que intervenga :It had
y otra que contenga She had

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Me gustaría una frase sencilla en la que intervenga :It had 
y otra que contenga She had
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question