Question
Cập nhật vào
16 Thg 4 2020

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

二嫂 có nghĩa là gì?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 二嫂 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question