Question
Cập nhật vào
16 Thg 4 2020

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

What does "바뀐 뜻" and "보 기" mean in korean explanatory dictionary?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
What does "바뀐 뜻" and "보 기" mean in korean explanatory dictionary?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question