Question
Cập nhật vào
15 Thg 1 2017

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa He is playful. He can be playful. ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

A: My shoes have disappeared.
B: It must be my son. He can be playful.

He can be playful sounds a little weird to me.
How does it sound? And what does it express with 'can'?
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa He is playful. và He can be playful. ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question