Question
Cập nhật vào
25 Thg 4 2020

 • Tiếng Nga
 • Tiếng U-crai-na
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa useful helpful ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Nga
 • Tiếng U-crai-na

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Nga
 • Tiếng U-crai-na
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa useful và helpful ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question