Question
Cập nhật vào
25 Thg 4 2020

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Đâu là sự khác biệt giữa Hola Holi ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa Hola và Holi ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question