Question
Cập nhật vào
26 Thg 4 2020

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
  • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

請問,“再重新...一次/一遍等”這結構是什麼意思是?你可以舉個例子嗎?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Trung (Taiwan) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Trung (Taiwan) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
請問,“再重新...一次/一遍等”這結構是什麼意思是?你可以舉個例子嗎?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question