Question
Cập nhật vào
1 Thg 5 2020

  • Tiếng Hin-đi
  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Hàn Quốc

그건 좀 비약이 심한 것 같은데요.

"비약이 심하다" 무슨 뜻인가요 ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Đất nước hoặc vùng Liên bang Nga

  • Đất nước hoặc vùng Hàn Quốc

  • Đất nước hoặc vùng Ấn Độ

  • Đất nước hoặc vùng Ấn Độ
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
그건 좀 비약이 심한 것 같은데요.

"비약이 심하다" 무슨 뜻인가요 ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question