Question
Cập nhật vào
10 Thg 5 2020

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với dedicate . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với dedicate.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question