Question
Cập nhật vào
20 Thg 1 2017

  • Tiếng Ba Lan
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Is there anyone that I could add on facebook to get better english .? My facebook Roksana Gąsior

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Ba Lan

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Ba Lan

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Is there anyone that I could add on facebook to get better english .? My facebook Roksana Gąsior
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question