Question
Cập nhật vào
25 Thg 5 2020

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Do you have any idea ~~~

It is correct to say “do you have any ideas of what the cause of the problems?
. Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Thái Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Do you have any idea ~~~

It is correct to say “do you have any ideas of what the cause of the problems? .
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question