Question
Cập nhật vào
27 Thg 5 2020

  • Tiếng Ý
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? sono in chiamata

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý
  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? sono in chiamata
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question