Question
Cập nhật vào
22 Thg 1 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Pháp (Canada)
  • Tiếng Hin-đi
Câu hỏi về Tiếng Nhật

kono yadoyakyou no shukujitsu wa itsu oiwai shimasuka có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này kono yadoyakyou no shukujitsu wa itsu oiwai shimasuka có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question