Question
Cập nhật vào
31 Thg 5 2020

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Quelle est la différence entre "alors" et "donc"?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Quelle est la différence entre "alors" et "donc"?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question